Визитки на преподаватели

 
Проф. Огняна Стоичкова - преподавател в катедра „Икономика и финанси 
Доц. д-р Александър Давчев – преподавател в катедра „Регионално развитие, агробизнес и туризъм“
Д-р Николина Марева – преподавател в Департамент по икономика и управление
Доц. д-р Красимир Левков, катедра "Регионално развитие, агробизнес и туризъм"
Проф. д-р Мариана Асенова - ръководител на катедра "Икономика и финанси"Проф. Златка Григорова - ръководител на катедра „Регионално развитие, агробизнес и туризъм“


 
Радка Тошева - преподавател в Департамент за езиково обучение, квалификация на учители и иновации Ас. д-р Теодора Илиева - преподавател в катедра "Регионално развитие, агробизнес и туризъм" Доц. д-р Георги Георгиев - директор на Департамент по икономика и управление