Доктор хонорис кауза


Почетно звание „Доктор хонорис кауза” се присъжда за приноси към развитието на висшето училище, както и за национални и международни приноси в науката, образованието и бизнеса.


От 2002 г. досега Почетното звание "Доктор хонорис кауза" е присъдено на:

 • проф. Димитър Брайков

 • проф. Георги Сенгалевич

 • проф. Жаоме Бек /Държавен университет – Барселона, Испания/

 • проф. Пол Куантек /Университет Съливан/

 • проф. Мария Попова

 • проф. Аркадий Кръстев

 • проф. д-р инж. Димитър Димитров

 • проф. д.с.н. Кольо Василев

 • доц. д-р Георги Москов

 • проф. д-р Васко Василев

 • доц. д-р Гено Пепелянков

 • акад. Антон Дончев