Почетни отличия


Почетен знак на висшето училище се присъжда се за национални приноси към науката, образованието и бизнеса.
 

Носители 2010 - 2012
 
Симеон Дянков
Отличието е присъдено от Академичния съвет като морална награда за активната му дейност
за възстановяване на доверието на европейските институции към България
и отварянето на програмите за развитие на агробизнеса и селските райони.
 
д-р Мирослав Найденов
Отличието е присъдено за национални приноси към науката, образованието и бизнеса.
 
Стоянка Мутафова
Отличието е присъдено за изключителен принос към националната и световната култура
и по повод юбилейната й годишнина.