Магистър


Управление на селските райони

Специалността прилага интердисциплинарни подходи в широк спектър от икономически, социални, природни и политически направления за придобиване на знания за управление на политики за икономическо и социално сближаване, анализ, разработване и оценка на алтернативи и стратегии на развитие на селските райони; идентифициране на комплексни регионални проблеми; провеждане на регионалната политика на ЕС при отчитане на специфичните особености на селските райони. Специалността се предлага със свободно избираема профилираща специализация „Екологично земеделие и устойчиво развитие“, за която не се заплаща допълнително.
Завършилите специалността придобиват професиoнална квалификация “Магистър по управление на селските райони”.Квалификационна характеристика Управление на селските райони

Учебен план Управление на селските райони - редовна форма - 2 семестъра

Учебен план Управление на селските райони - редовна форма - 4 семестъра - неикономисти

Учебен план - редовна форма - след ОКС "Професионален бакалавър" - 4 семестъра


Учебен план Управление на селските райони - задочна форма - 2 семестъра

Учебен план Управление на селските райони- задочна форма - 4 семестъра - неикономисти

Учебен план Управление на селските райони- задочна форма - след ОКС