АРХИВ

ВУАРР обявява нови квалификационни курсове за учители

27 Август 2020

Обучение за придобиване на квалификационни кредити предлага на педагогическите специалисти от Пловдив и страната Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите.  Коучинг за мениджъри, финансов мениджмънт ...


Повече »

Уведомление за инвестиционно предложение

24 Август 2020

Относно имоти с идентификатори № 65437.55.63 и имот № 65437.56.24 по КККР на село Сарая, общ. Пазарджик

На основание чл.95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда /Обн. в ДВ бр. 91 от 25.09.2002 г./ и във връзка с чл.4, ал. 2 от ...


Повече »

Стани бакалавър по икономика!

01 Април 2020

Висше училище по агробизнес и развитие на регионите е акредитирано висше училище, в което може да придобиете професионална квалификация „икономист“ в няколко бакалавърски програми:   „Бизнес и предприемачество“ ...
Повече »