Вътрешни одити

 

Проведени вътрешни одити

Вид на одита

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Център за дистанционно обучение

07.06.2013
/Доклад/

06.06.2014
/Доклад/

11.06.2015
/Доклад/

10.06.2016
/Доклад/

15.06.2017
/Доклад/

28.06 и 29.06.2018
/Доклад/

27.06 и 28.06.2019
/Доклад/

25.06 и 26.06.2020
/Доклад/

Филиал Русе и
Филиал В. Търново

10.09 и 20.09.2013
/Доклад/

16.09 и 18.09.2014
/Доклад/

16.09 и 18.09.2015
/Доклад/

28.09 и 30.09.2016
/Доклад/

03.10 и 05.10.2017
/Доклад/

28.09 и 01.10.2018
/Доклад/

30.09 и 02.10.2019
/Доклад/

28.09 и 29.09.2020
/Доклад/

Общ за ВУАРР

11.12 и 12.12.2013
/Доклад/

01.12 и 02.12.2014
/Доклад/

30.11 и 01.12.2015
/Доклад/

01.12 и 02.12.2016
/Доклад/

04.12 и 05.12.2017
/Доклад/

06.12 и 07.12.2018
/Доклад/

05 и 06.12.2019
/Доклад/

01.12 и 02.12.2020
/Доклад/