АРХИВ

Професионална квалификация на педагогическите специалисти

27 Септември 2017


ВУАРР обявява прием на документи за курсове за професионална квалификация на педагогическите специалисти съгласно изискванията на Наредба № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, ...
Повече »

Обявени конкурси за ОНС "Доктор"

27 Октомври 2016


Висше училище по агробизнес и развитие на регионите – Пловдив обявява конкурси за учебната 2016/2017 г. за прием на докторанти в редовна и задочна форма, платено обучение, в следните професионални направления: 3.8. ...
Повече »

Студентски практики

03 Октомври 2016


Уважаеми студенти,
 
Стартира изпълнението на проект „Студентски практики“.
Може да направите своята регистрация в информационната система на проект “Студентски практики” - http://praktiki.mon.bg/sp.

След като попълните всички ...

Повече »