АРХИВ

Конкурс за обучение на докторанти в редовна и задочна форма във ВУАРР

30 Ноември 2023

Срокът за подаване на документи в обявения от Висше училище по агробизнес и развитие на регионите конкурс за обучение в докторантура – редовна и задочна форма, в област на висшето образование 3. Социални, стопански и ...
Повече »

ВУАРР участва в тридневен семинар по смарт туризъм

30 Ноември 2023

По покана на Агенция за регионално развитие с Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия – Пловдив (АРР – Пловдив) екип на ВУАРР участва в тридневно обучение в Любляна. Зам.-ректорът по научна дейност ...
Повече »

ВУАРР и община Велико Търново подписаха рамков договор за сътрудничество и съвместна дейност

29 Ноември 2023

Кметът на община Велико Търново д-р инж. Даниел Панов и президентът на Висше училище по агробизнес и развитие на регионите доц. д-р Светла Димитрова подписаха рамков договор за сътрудничество и съвместна дейност. В ...
Повече »