АРХИВ

Студентски практики и тази учебна година

29 Септември 2017

Уважаеми студенти, Уведомяваме ви, че Проект ВG05M20P001-2.002-0001 "Студентски практики - Фаза 1" е удължен с 9 месеца до 29.09.2018 г. Процесът по договаряне на практики в реална работна среда продължава. Екип "Студентски ...
Повече »

Поправителна сесия за държавен изпит

28 Септември 2017

На 10 октомври 2017 г. от 9:00 часа ще се проведе поправителна държавна изпитна сесия за ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър". В срок до 4 октомври 2017 г. студентите на ВУАРР, положили успешно семестриалните изпити съгласно ...
Повече »

Дни на науката 2017

28 Септември 2017

Съюз на учените в България – Пловдив организира традиционната ежегодна научна сесия „Дни на науката 2017” на СУБ-Пловдив на 2 и 3 ноември 2017 г. /четвъртък и петък/ в залите на Дома на учените, ул. „Митрополит Паисий” 6, ...
Повече »