АРХИВ

Студентски стипендии

29 Ноември 2017


Уважаеми студенти,

От 27 ноември 2017 г. започва кандидатстването за зимен семестър на учебната 2017/2018 година за стипендии за успех и за стипендии за специални постижения по проект BG05M2OP001-2.003-0001 „Студентски стипендии – ...

Повече »

Студентски практики и тази учебна година

29 Септември 2017


Уважаеми студенти,
Уведомяваме ви, че Проект ВG05M20P001-2.002-0001 "Студентски практики - Фаза 1" е удължен с 9 месеца до 29.09.2018 г.

Процесът по договаряне на практики в реална работна среда продължава.
Екип "Студентски практики" Повече »