АРХИВ

Уведомление за инвестиционно намерение от ВУАРР - Пловдив, ЕИК 000678346

07 Юли 2015

На основание чл. 6, ал. 9 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, уведомяваме засегнатото население на Община Пловдив и Район Северен, че ВУАРР - Пловдив има ...
Повече »