АРХИВ

Благодарствено писмо до ректора на ВУАРР проф. д-р. инж. Димитър Димитров

13 Май 2016

Студентите от специалност „Мениджмънт на човешките ресурси“ в ОКС Магистър изказват своята благодарност и признателност към ректора на ВУАРР проф. д-р инж. Димитър Димитров и колектива.
Повече »

НАЧАЛО НА „СТУДЕНТСКИ СТИПЕНДИИ - ФАЗА 1“

11 Май 2016

  На 10 май 2016 г. започна кандидатстването за летен семестър на учебната 2015/2016 година за стипендии за успех и за стипендии за специални постижения по проект BG05M2OP001-2.003-0001 „Студентски стипендии – фаза 1”. Студентите могат ...
Повече »

Топ новина

10 Май 2016

Възможностите за кандидат-студентите във ВУАРР са изключителни, тъй като Министерски съвет с Решение № 328 от 03 май 2016 г. утвърди 3022 брой на приемани за обучение студенти през учебната 2016/2017 г. По този показател се ...
Повече »