АРХИВ

Проект "Студентски стипендии"

17 Декември 2014


Уважаеми студенти,
От 8 декември 2014 г. започна кандидатстването за зимен семестър на учебната 2014/2015 година за стипендии за успех и за специални стипендии по проект BG051PO001-4.2.06 „Студентски стипендии” – 3 фаза. Студентите ...

Повече »

Поздрав от проф. д-р инж. Д. Димитров - Ректор на ВУАРР, по случай 8 декември

05 Декември 2014


Уважаеми студенти,
 
Отдавнашна традиция в България е 8 декември да се отбелязва като празник на студентската младеж. Тази дата се е отбелязвала независимо от времето и обстановката в нашата страна. Това е празник на ...

Повече »

Съобщение

03 Декември 2014


Във връзка с профилактиката на електрическата система от EVN , учебните занятия на 04.12.2014 г. ще започнат от 14.00 ч.

Повече »