АРХИВ

Проект BG051PO001-3.1.09-0004

12 Октомври 2013

На вниманието на преподавателския състав на ВУАРР     Уважаеми колеги,   Започна набирането на заявления за участие в курсовете по проект BG051PO001-3.1.09-0004 „Усъвършенстване на системата за квалификация и кариерно ...
Повече »

Проф. Димитър Димитров връчи специалната награда на ВУАРР на 7-то Международно биенале „Майстори на карикатурата“ – Пловдив 2013

03 Октомври 2013

За 7–ми пореден път в Етнографски музей–Пловдив бе открито Международното бианале. Това е една инициатива на Дружеството на пловдивските карикатуристи. В Международното биенале активно се включи и изконният ...
Повече »

Дипломиране 2013: ОКС

03 Октомври 2013

В деня на Вярата, Надеждата и Любовта, Висше училище по агробизнес и развитие на регионите дипломира 302 бакалаври от специалностите: „Стопанско управление“, „Икономика на туризма“ „ Аграрна икономика“, „Агротехнологии“ ...
Повече »