АРХИВ

ВУАРР стартира партньорство с ЕК в комуникационна кампания

15 Октомври 2013

Висше училище по агробизнес и развитие на регионите стартира партньорството си в реализацията на комуникационна кампания „Свят, който харесваш, с климат, който харесваш“ на Европейската комисия със семинар на тема: ...
Повече »

Откриване на процедури за избор на изпълнител по ПМС 69 / 2013 г. във връзка с изпълнение на проекти по ОП

14 Октомври 2013

Висше училище по агробизнес и развитие на регионите обявява процедура „избор с публична покана“ с предмет: “Осигуряване на дейностите по публичност по проекти, изпълнявани от Висше училище по агробизнес и развитие ...
Повече »

На вниманието на студентите на ВУАРР

12 Октомври 2013

В изпълнение на проект BG051PO001-4.3.04-0056 „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение във ВУАРР”, изпълняван по ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на ЕС, Висше училище ...
Повече »