АРХИВ

Важно съобщение за ОКС "Бакалавър"

12 Август 2014

В срок до 29 август 2014 год. всички студенти от ОКС „Бакалавър“, които са положили Държавен изпит през м. юни 2014 год. в гр. Пловдив, трябва да дойдат лично в Учебен отдел „Бакалаври“ на ВУАРР – гр. Пловдив, бул. Дунав 78, за да ...
Повече »

ВУАРР успешно завърши проект за електронни форми на дистанционно обучение

12 Август 2014

Проект BG051PO001-4.3.04-0056 “Развитие на електронни форми на дистанционно обучение във Висше училище по агробизнес и развитие на регионите”, изпълняван по ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския ...
Повече »