АРХИВ

Украински изследовател стана първият доктор на науките на ВУАРР

02 Септември 2020

Първа защита на дисертационен труд за придобиване на научна степен „доктор на науките“ се проведе във Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите. „Финансова подкрепа за формиране на устойчива ...
Повече »