АРХИВ

ВУАРР в дискусия за туристическите инфоцентрове

17 Февруари 2014

По покана на Министерството на икономиката и енергетиката студенти от магистърски курс на Висше училище по агробизнес и развитие на регионите, специалност „Икономика и управление на туризма“, водени от доц. д-р ...
Повече »