АРХИВ

Проект "Студентски практики"

12 Декември 2016

Уважаеми студенти, Поради обективни обстоятелства (виж оригиналното съобщение на екипа на проект „Студентски практики“ – фаза 1 по-долу) всички практики, които е планирано да стартират в периода 19.12.2016 г. – 08.01.2017 г. ...
Повече »

Проект „Студентски практики“

09 Декември 2016

Уважаеми колеги,   Удостоверенията на успешно завършилите своята практика студенти по проект BG05M2OP001-2.002-0001 „Студентски практики-Фаза 1“ през м. ноември 2016 г. са подписани от Ректора и могат да бъдат получени лично в ...
Повече »

Преподаватели и студенти на ВУАРР – успехи в науката 2016

09 Декември 2016

В началото на декември 2016 г. ВУАРР организира Отчетна научна конференция, провеждаща се за втора поредна година, в рамките на която бяха обсъдени постигнатите научни резултати, представени актуални разработки и ...
Повече »