АРХИВ

ВУАРР в Берлин по проект „Обучение на преподаватели в областта на търговията с биохрани на база на ECVET и системата за осигуряване на качество “ECOQUALIFY”

20 Март 2014

В рамките на Проект „Обучение на преподаватели в областта на търговията с биохрани на база на ECVET и системата за осигуряване на качество “ECOQUALIFY” /ECVET-(ECO)QUALIFY“, чийто координатор е ВУАРР – Пловдив, се проведе втора среща ...
Повече »

Проект "Студентски практики"

20 Март 2014

Уважаеми студенти,   Висше училище по агробизнес и развитие на регионите Ви уведомява, че достигна лимита на индикативния брой студенти, провеждащи практическо обучение по Проект BG051PO001-3.3.07-0002 "Студентски ...
Повече »

Поздравление по повод настъпването на първа пролет на проф. д-р инж. Димитър Димитров – Ректор на ВУАРР, към студенти, служители и преподаватели

20 Март 2014

Поздравление по повод настъпването на първа пролет на проф. д-р инж. Димитър Димитров – Ректор на ВУАРР, към студенти, служители и преподаватели
Повече »